ศาลจังหวัดนนทบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 272
ก12/2561
ไต่สวนคำร้องขอกันส่วน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
กพ1699/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 13:30
กพ2132/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2133/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2134/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2135/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2136/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2137/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2138/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2139/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2140/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2141/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2142/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2143/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กพ2144/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
เวลา 09:00
กพ2145/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2146/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
เวลา 13:30
กพ2147/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
กพ2148/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ข15/2561
ไต่สวนคำร้องขอขัดทรัพย์
เวลา 09:00
ข16/2561
ไต่สวนคำร้องขอขัดทรัพย์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
คจ464/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ477/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ478/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ479/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ480/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ493/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ494/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ495/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ496/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ497/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ498/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
คจ515/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 09:00
ผบ1066/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13:30
ผบ1092/2561
ไต่สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ1694/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
ผบ1852/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ1963/2561
ไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2191/2558
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ2323/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ผบ2367/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ2506/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13:30
ผบ2716/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
ผบ2717/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
ผบ2782/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
ผบ2822/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 01:00
ผบ2827/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ2828/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ2947/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2980/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ3076/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3079/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3080/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3097/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3098/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3099/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3129/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3130/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3131/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3132/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3133/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3142/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3148/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3153/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3154/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3155/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3156/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3157/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3158/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3159/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3160/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3161/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3163/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3164/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3165/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3169/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3170/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3172/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3173/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3174/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3175/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3176/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3179/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3180/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3181/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3187/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3188/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3189/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3190/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3192/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3193/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3194/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3195/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3196/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3197/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3198/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3199/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3215/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3218/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3235/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3236/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3252/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3260/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3261/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3262/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3263/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3279/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3280/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3281/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3284/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3285/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3293/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3294/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3305/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3306/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3307/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3308/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3311/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3313/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3323/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3338/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3345/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3346/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3347/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3358/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ3378/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3381/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ360/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ1040/2561
ชี้สองสถาน นัดพร้อม หรือนัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:30
พ1174/2561
ไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
พ1182/2561
ชี้/พร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
พ1230/2561
พร้อมเพื่อกำหนดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ1290/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์ (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
พ1294/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ1335/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1338/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1343/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1344/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1346/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1348/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1353/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1357/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1358/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1364/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1367/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1368/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1369/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1370/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1374/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1375/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1376/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1385/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1386/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1393/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์ (ยกเลิกนัด)
เวลา 13:30
พ1394/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1637/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1677/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1705/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1716/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
พ1721/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
พ1793/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ1877/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ1974/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ2020/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2029/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2038/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2068/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ2105/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2113/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2114/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2115/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2116/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2117/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2126/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ2127/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2129/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2130/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2141/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2142/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2145/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2149/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2166/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2167/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2176/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2177/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2180/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2182/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2200/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2201/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2202/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2210/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2216/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2217/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2218/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2220/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2226/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2230/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2234/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ2596/2560
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ2626/2560
นัดพร้อม/นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ507/2561
ชี้สองสถาน หรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
ม60/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ม64/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ม66/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ม70/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ม71/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ม75/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ย100/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ย108/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ย109/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ย85/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ย86/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
เวลา 13:30
ย95/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ย96/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 13:30
ย98/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
เวลา 09:00
ลศ11/2561
ไต่สวนละเมิดอำนาจศาล
เวลา 15:30
ส164/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ส275/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส276/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส290/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส292/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส293/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส294/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส300/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส309/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส356/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส359/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส384/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส385/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส386/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส388/2561
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ส389/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส390/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส391/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส392/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส393/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส394/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส395/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส396/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส399/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ส401/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส404/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส405/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส408/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ส410/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ส414/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ1301/2560
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
อ1793/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ2118/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ2181/2561
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ2322/2561
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ2598/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ2744/2561
ไต่สวน มาตรา 100/2
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ3017/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3033/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ3034/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ3043/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ3054/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3074/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3102/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3103/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3104/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3109/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3111/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3137/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 09:00
อ3142/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ3153/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ3157/2561
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13:30
อ4369/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ476/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ4802/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ833/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00